Help… Wat zegt de ontlasting over de gezondheid van mijn hond?

De ontlasting van onze honden kan verschillen in vorm, geur, kleur en structuur. Wanneer wij onze honden uitlaten, kan het goed zijn om even achterom te kijken hoe de ontlasting van onze honden eruit ziet. De ontlasting kan ons namelijk belangrijke informatie geven over de vertering en de gezondheid van onze honden. Om de gezondheid van honden te bepalen aan de hand van ontlasting is het daarom goed te begrijpen hoe ontlasting tot stand komt, hoe de ontlasting eruit hoort te zien en wat afwijkingen in vorm, kleur, geur en structuur van ontlasting kunnen betekenen voor de gezondheid.